Room. luvussa 6 puhutaan kasteesta ja siitä että me kuolemme Kristuksen kanssa. Selkeä ohje kristitylle on, että (Room. 6: 12= " Synti ei siis saa hallita teidän kuolevaista ruumistanne, niin että noudatatte sen himoja." Vertauskuvan mukaan olemme saaneet uuden elämän Jeesuksessa Kristuksessa ja elämme Jumalan yhteydessä, kun olemme hänen kanssaan. Täysin vapaa pahuuden kosketuksesta ihminen ei ole, mutta " 14 Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain vaan armon alaisia."  (Room. 6:14). Jos antaa synnin johtaa elämäänsä, on sen orja. Täytyy olla (Room. 6:17) kuuliainen opetukselle. Täytyy (Room. 6:18) palvella vanhurskautta.