Roomalaiskirjeen luvussa 9 tehdään eroa juutalaisten ja muiden kansojen välillä ja tullaan siihen johtopäätökseen, paria Raamatun jaetta hipoen, että pelastus kuuluu myös muille kansoille, ei ainoastaan juutalaisille. Näyttää siltä, että Paavalin näkemyksen mukaan juutlaisten uskonnollisuus on vain tekoja, ei uskoa. Roomalaiskirjeen 10 mukaan juutalaiset eivät ole ottaneet vastaan sitä vanhurskautta, joka tulee Jumalalta, he ovat yrittäneet pystyttää omaa vanhurskauttaan. Room. 10: 4 "Kristus on näet lain loppu, ja niin tulee vanhurskaaksi jokainen, joka uskoo."

Room. 9:9-10 ovat klassikkojakeet ja uskon, että jokainen kristitty on ne joskus kuullut. :-) Ja miten ihminen pelastuu? Sitä tarkennetaan Room.9: 6 "Mutta jos valinta kerran perustuu armoon, se ei perustu ihmisen tekoihin -- muutenhan armo ei olisi armo." Korostetaan siis Jumalan suuruutta ihmiseen nähden. Room. 10:3 -> juutalaiset eivät ole alistuneet Jumalalta tulevaan vanhurskauteen vaan luottavat omiin tekoihinsa. Room. 10: 4 "Kristus on näet lain loppu, ja niin tulee vanhurskaaksi jokainen, joka uskoo." Room. 10: 6 "Mutta jos valinta kerran perustuu armoon, se ei perustu ihmisen tekoihin -- muutenhan armo ei olisi armo"

Juutalaisten lankeaminen on avannut pelastuksen tien toisllekansaoille (Room. 11:11). Kirjeessä myös ennustetaan Israelin tulevaa kohtaloa: Room. 11:25 - 27. Koska juutalaiset ovat tottelemattomia, Jumala armahtaa kristityt (Room. 11:30).

Luku 12 käsittelee uskovan elämää. Uskovan tulee antaa koko elämänsä Jumalalle uhriksi.Room. 12: 2 "Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä." Jakeessa 16 sanotaan, että Älkää pitäkö itseänne muita parempina. Tämä on minun mielestäni se kivi, johon moni kompastuu.

Luvussa 13 kirjoitetaan, että joka nousee esivaltaa vastaan, nousee Jumalan säädöstä vastaan. Rakastaa tulee ja se toteuttaa lain kirjaimen, jos rakastaa, ei uhmaa Jumalan lakia. Room. 13:13" Meidän on elettävä nuhteettomasti niin kuin päivällä eletään, ei remuten ja juopotellen, siveettömästi ja irstaillen, riidellen ja kiihkoillen."